Demanar pressupost

Demanar pressupost

Dades de l'empresa

Dades de l'encarregat, cap d'obra o professional de la reforma

 

Dades del material sol · licitat

 

Especifiqueu si necessita serveis:

 

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales que nos facilita a través de este formulario se incorporarán a un fichero de la entidad. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ MULLERAT S.A. con la finalidad de dar respuesta a sus preguntas y sugerencias. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido a:." MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ MULLERAT S.A., Cr. Progrés, 36, Santa Coloma de Queralt

             Contacte              

977 880 260

materialsmullerat@gmail.com

 

   Els nostres productes   


MATERIAL BATALLA


IMPERMEABILITZACIÓ I COBERTES


AÏLLANT


TUBERIA, DESAIGUA I CANALITZACIÓ


FERRETERIA I JARDINERIA


FUNDICIÓ


RAJOLES, REVESTIMENT I PAVIMENT