Demanar pressupost

Demanar pressupost

Dades de l'empresa

Dades de l'encarregat, cap d'obra o professional de la reforma

 

Dades del material sol · licitat

 

Especifiqueu si necessita serveis:

 

A los efectos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se le informa que los datos personales que nos facilita a través de este formulario se incorporarán a un fichero de la entidad MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ MULLERAT S.A.. Puede ver información detallada en nuestro Aviso Legal y Política de Privacidad.

             Contacte              

materialsmullerat@gmail.com

 

   Els nostres productes   


MATERIAL BATALLA


IMPERMEABILITZACIÓ I COBERTES


AÏLLANT


TUBERIA, DESAIGUA I CANALITZACIÓ


FERRETERIA I JARDINERIA


FUNDICIÓ


RAJOLES, REVESTIMENT I PAVIMENT